Patient Stories & News

ეპილეფსიის ქირურგია

ეპილეფსია არის დაავადება რომლის მკურნალობაც შესაძლებელია. მაგრამ ხანგრძლივ მკურნალობასა და დაკვირვებას საჭიროებს. ეპილეფსიის დაავადების მქონე პაციენტებში არის პაციენთთა ერთი ჯგუფი რომლებიც 100%-ით განიკურნენ. მაგრამ, იქიდან გამომდინარე რომ ეპილეფსიის დაავადების მიზეზები სხვადასხვაა, სრულიად განკურნებული პაიენტების ჯგუფისთვის ზოგადი მაჩვენებლის მიცემა არსწორია. ეპილეფსიის გამომწვევი მიმზეზის დადგენა მკურნალობის წარმატების განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორია. დაავადების ბუნებიდან გამომდინარე არსებობს ჯგუფიც, რომელთა დაავადებაც ცუდად მიმდინარეობს და წარმატება მკურნალობისას ძალიან დაბალია, ისინი უხეშად რომ ვთქვათ 25-30%-იან ჯგუფს შეადგენენ.

ეპილეფსიის დაავადებს საკითხში მკურნალობის მხრივ არსებული ბოლო სიახლეები: ახალი მედიკამენტები, ახალი ქირურგიული მეთოდები, ტვინში მოთავსებადი ახალი მოწყობილობები და ახალი გაშუქების მეთოდები შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითად.

მედიკამენტოზური მკურნალობა 

ეპილეფსიის მქონე პაციენტთათვის მკურნალობის დაგეგმარება პირველ რიგში მედიკამენტებით იწყება, მაგრამ მედიკამენტები როგორც შაქრიანი დიაბეტის ანდა ჰიპერტენზიის დროს განმკურნებადი არ გახლავთ, იგი მხოლოდ სიმპტომების დათრგუნვას ახდენს. მედიკამენტოზური მკურნალობის ქვეშ მყოფ პაციენტთა 45%-დან 65%-მდე პაციენტებში მედიკამენტებით შეტევების მხოლოდ ერთი მედიკამენტით სრულ კონტროლზე  დაქვემდებარების დონემდე დაყვანა შესაძელებელია.   

ეპილეფსიის ქირურგია

ეპილეფსიის ქირურგიისთვის შესაფერისად მიჩნეული პაციენტების ამ მეთოდით მკურნალობა წარმატებით ხორციელდება.

მოწყობილობის გამოყენება

ეპილეფსიის მკურნალობის დროს ერთერთი სხვა მეთოდიც თავის ტვინში მოწყობიობის მოთავსებაა. ნევროლოგიური მეცნიერებების განყოფილებაში მოწყობილობის გამოყენებისთვის შესაფერისი პაციენტის შერჩევის შემდგომ ნეიროქირურგიის განყოფილების მზრიდან მოწყობილობის მოთავსება შესაბამისი ოპერაციით ხორციელდება.

ეპილეფსიის დაავადების მიზეზები მრავალნაირია და ცვალებადობა ახასიათებს. ზოგადი განმარტება საჭირო თუ იქნება ეპილეფსიის მიზეზებს შორის ამ ფაქტორებს ვხვდებით:

 • ჰიპოკამპური სკლეროზი
 • ტვინის სიმსივნეები
 • ტვინის ჰიპოქსიურ-იშემიური დაზიანებები
 • ცენტრალური ნერვული სისტემის ინფექციები
 • იმუნური ანთებითი პროცესები
 • ტვინის ქსოვილის განვითარებასთან დაკავშირებული დარღვევები
 • ტვინის სისხლძარღვების განვითარებასთან დაკავშირებული დარღვევები
 • მემკვიდერობითი დაავადებები და გენეტიკური ფაქტორები.

თუმცა, ეპილეფსიის დაავადების კვლევის მეთოდებში არსებული ყველა სიახლის მიუხედავად არსებობენ ადამიანთა ჯგუფები, რომელთა დაავადების გამომწვევი მიზეზებიც ცნობილი არ არის, გარდა, ზევით აღწერილი ფაქტორებისა.

დაავადების დიაგნოსტირებისათვის შეტევებზე დაკვირვება და ამ დაკვირვებების ექიმისთვის გადაცემა ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა ჩატარდეს EEG (ელექტროენცეფალოგრამა), ტვინის გაშუქება (მაგნიტორეზონანსი) და ექიმი ნევროლოგის მიერ საჭიროდ მიჩნეული ყველა ანალიზი.

გადაწყვეტილების მიღებისთვის, გადატანილი შეტევა ეპილეფსია არის თუ არა, პაციენტის ანდა შეტევის მხილველი პირის მიერ დაკვირვებების ექიმი ნევროლოგისთვის სწორი ფორმით გადაცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ექიმს სჭირდება ზევით ჩამოთვლილი ტესტების ჩატარება იმის დადგენის მიზნით, რომ გადატანილი შეტევა ეპილეფსიური შეტევა თუ გახლავთ, ეპილეფსიის რომელი სახეობაა და მკურნალობის რომელი მეთოდი უფრო ეფექტური იქნება. ეპილეფსიის მქონე მაციენტებში სხვადასხვა სახეობის შეტევებზე დაკვირვებისა და ექიმისთვის გადაცემის მიზნით პაციენტებისა და ახლობლებისთვის დახმარებისთვის იედითეფეს საუნივერსიტეტო საავადმყოფოს მხრიდან ანდროიდის ტელეფონებში მოთავსებული აპლიკაციების გამოყენებით შესაძლებელია:

 • პიროვნების მიერ შეტევის გადატანის დროს ვიდეოს გადაღება და ჩაწერა
 • პიროვნების მიერ შეტევების აპლიკაციაში არსებულ კალენდარში შეყვანა
 • შეტევების რაოდენობის, დღის, ხანგრძლივობის, ტიპის შესახებ ინფორმაციის ჩაწერა
 • სასწრაფო მდგომარეობის დროს რომელიმე პიროვნებისთვის დაუყოვნებლივ დარეკვის მიზნით პიროვნების „სწრაფი დარეკვის ღილაკი“-ზე რეგისტრირება 

გარდა ამისა, “yeditepeepipelsisiz.com”  მისამართზე არსებული ეპილეფსიის დღიურთან სინქრონში მომუშავე ანდროიდის ტელეფონის აპლიკაციებით პიროვნებას შეუძლია მონაცემები ნებისმიერ ადგილას ნახოს და ამ მონაცემების ექიმებთან განაწილებით სწორი დიაგნოსტირებისა და მკურნალობისთვის გამოიყენოს.

იედითეფეს საუნივერსიტეტო საავადმყოფოს ნევროლოგიური მეცნიერებების ცენტრის სახით გააჩნია შესაძლებლობა იყოს თურქეთში საუკეთესო ცენტრთაგან ერთერთი ეპილეფსიის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის საკითხში. ეპილეფსიის დიაგნოსტირებისთვის ყველაზე განვითარებული დიაგნოსტირების შესაძლბელობებით  ახორციელებს მომსახურებას.