პროცედურები

ჩვენი რწმენით, თითოეულ ადამიანს უნდა ჰქონდეს მაქსიმალური ზრუნვა.