fbpx
Menu Close

თირკმლის ტრანსპლანტაციის კლინიკა

ნეფროლოგიის ექიმები იმ ადამიანებისათვის , რომლებსაც თირკმლის ფუნქციის დარღვევა აქვთ სხვადასხვა დაავადების გამო, მაქსიმალურად ცდილობენ თირკმლის დაზიანების შეჩერებას და, თუ ეს შესაძლებელია, ასწორებენ მას. მიზანი არის საკუთარი თირკმელების ხანგრძლივი მუშაობა. ყველა ჩარევის მიუხედავად, როდესაც თირკმლის უკმარისობა საბოლოო ეტაპს მიაღწევს, საჭიროა პაციენტის მკურნალობა. ამჟამად თირკმლის გადანერგვა იდეალური მკურნალობაა ყველა იმ პაციენტისათვისაც ვისაც ეს სჭირდება

 

დაავადების დამტკიცების შემთხვევაში, პირველი რეაქცია, რომელიც ყველა ადამიანში ჩნდება, არის ისევ ანალიზის ჩატარების სურვილი, ხშირად ფიქრობენ, რომ ტესტებში არის შეცდომა. როდესაც შედეგები იმავე სიტუაციაზე მიუთითებს, თავიდან ჩნდება რისხვა და შემდეგ სასოწარკვეთა. ამ რთულ პროცესში ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია დარწმუნდნენ, რომ თირკმლის დაზიანება შეუქცევადია. ამ ეტაპზე გამოკვლევის,  რენტგენოლოგიური გამოკვლევისა და პაციენტის ისტორიის შედეგები აშკარად ცხადყოფს დაავადების მიმდინარეობას.

 

თირკმლის ტრანსპლანტაციის შეფასება პაციენტებში თირკმლის უკმარისობის ბოლო ეტაპზე, რომლებსაც აქვთ თირკმლის ფუნქციის შეუქცევადი დაკარგვა, ორეტაპიანია. უპირველეს ყოვლისა, იკვლევა, არის თუ არა რაიმე დაბრკოლება გადანერგვისთვის. სისტემატურად ფასდება ორგანოთა ყველა ფუნქცია. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ჯანმრთელობა ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი შეფასების სფეროა. აფასებს პაციენტის ყველა ერთობლივ დაავადებას, სისხლის ანალიზს, რენტგენოლოგიურ გამოკვლევას თირკმლის გადანერგვასთან დაკავშირებით. გეგმა შესრულებულია, სადაც ყველა გამოვლენილი დამატებითი პრობლემის მკურნალობაა შესაძლებელი. შედეგად, არსებობს ორი ალტერნატივა პაციენტებისთვის, რომელთაც არ აქვთ რაიმე ზიანი თირკმლის გადანერგვაში, მაგალითად, თირკმლის გადანერგვა, რომელიც უნდა იქნას მიღებული გარდაცვლილი ორგანოს დონორიდან და თირკმლის გადანერგვა ცოცხალი დონორისგან.

 

სისხლის ჯგუფისა და ქსოვილების თავსებადობა

თირკმლის მიმღებსა და თირკმლის დონორს შორის შეფასების ძირითადი მნიშვნელობა არის სისხლის ჯგუფების თავსებადობა. თუ თქვენ შეგიძლიათ  ადამიანს სისხლი შესწიროთ, თირკმელიც შეგიძლიათ. Rh ჯგუფს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს თირკმლის გადანერგვაში. ეს არის ის, რომ Rh უარყოფით ადამიანს შეუძლია გადასცეს თირკმელი Rh პოზიტიურ ადამიანს ან პირიქით. თუ არ არის სისხლის ჯგუფის დამთხვევა, ჯვრის გადანერგვა ეჭვქვეშ დგება. ეს გადანერგვა ემყარება თირკმლის ჩანაცვლებას მინიმუმ ორი წყვილისგან.

სისხლის ჯგუფის თავსებადობის საფუძველი მოცემულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

 

გადამცემი                მიმღები

A                   ან                  AB

B                  ან                    AB

0                ან                  A, B, AB ან 0

AB              ან                 AB

 

 

 

  • თირკმლის გადანერგვა შეიძლება ჩატარდეს AB სისხლის ჯგუფის ყველა ჯგუფისგან.
  • 0 ჯგუფს (ნულს) შეუძლია თირკმელი მიანიჭოს ყველა ჯგუფს.

ქსოვილების შეუთავსებლობის შემთხვევაშიც

არსებობს თუ არა ქსოვილის შეუსაბამობა, უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ქსოვილის თავსებადობა. დონორი თირკმლის ქსოვილის ჯგუფები განსხვავდება მიმღებისგან, გარდა იმისა, რომ დონორი და მიმღები იდენტური ტყუპები არიან. თუ დედისა და მამისგან აღებული თირკმელი შვილს გადაუნერგეს, ქსოვილის მსგავსება ხშირად ნახევარნახევარია. თირკმელის გადანერგვისას, იმ შემთხვევაში თუ ცოლ ქმარს შორის არარის ნათესაური კავშირი ქსოვილების მსგავსება ხშირად არ შეიმჩნევა. ამასთან, თირკმლის გადანერგვის წარმატებით ჩატარება შეიძლება. მთავარი განმსაზღვრელი არის ის, აქვს თუ არა პაციენტს წინასწარ განვითარებული თირკმლის ქსოვილებისგან დაცვა პაციენტზე. ჩატარებული ტესტებისგან  შეისწავლეს, არსებობს თუ არა რაიმე შეუთავსებლობა ამ თვალსაზრისით. ამ ტესტების შედეგების შეფასება, როგორც ”თირკმლის გადანერგვის რეალიზაციისთვის შესაფერისი”; ეს ნიშნავს, რომ მას შემდეგ, რაც დონორიდან აღებული თირკმელი გადანერგილია რეციპიენტისთვის ოპერაციის დროს, როდესაც ჭურჭელი გაიხსნება, თირკმლის იმუნური სისტემის მუშაობისთვის არანაირი დაბრკოლება არ იქნება.

 

ოპერაციის ჩატარების შემდეგ პაციენტს ენიშნება მედიკამტური მკურნალობა იმისათვის რომ ორგანიზმი შეეგუოს ახალ გადანერგილ თირკმელს  ეს არის  მკურნალობა, რომელსაც იმუნოსუპრესიულ თერაპიას უწოდებენ, ოპერაციის შემდეგ ადრეულ პერიოდში ცოტა უფრო ინტენსიურია და პირველი 3 თვის შემდეგ, დოზები და რიცხვები მცირდება.მაგრამ , ეს არისმკურნალობა რომელიც მთელი ცხოვრება გრძელდება . აქვს თუ არა მიმღებს ან დონორს ვირუსული ჰეპატიტი, ეს არ არის ბარიერი გადანერგვისთვის. ტრანსპლანტაციის განხორციელება შეიძლება საჭირო კონტროლის, ტესტებისა და პროფილაქტიკური მკურნალობის მოწყობით.

 

რამდენია გადანერგილი თირკმლის სიცოცხლის ხანგრძლივობა?

ლიტერატურაში გვხვდება პაციენტები, რომლებსაც აქვთ გადანერგილი თირკმელი, რომელიც 30 წელზე მეტხანს მუშაობდა და ასევე პაციენტები  რომლებმაც თირკმელი დაკარგეს გადანერგვის შემდეგ პირველ წელს. ცოცხალი დონორის თირკმლის გადანერგვის შემდეგ წარმატების მაჩვენებელი 93-98 პროცენტს შეადგენს. წარმატების მაღალი მაჩვენებლის გამო, “თირკმლის გადანერგვა” ოქროს სტანდარტული მკურნალობა გახდა. ამასთან, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ თირკმლის გადანერგვა მკურნალობის მეთოდიცაა. ამიტომ, ეს არ არის მკურნალობა, რომელიც 100 პროცენტიან წარმატებას გპირდებათ. მრავალი ფაქტორია წარმატების განმსაზღვრელი. მრავალი ფაქტორი, როგორიცაა პაციენტის ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა, სოციალური ჩვევები (მოწევა, ალკოჰოლი), გუნდის გამოცდილება, რომელიც შეასრულებს მკურნალობას, პაციენტის მიერ მკურნალობის შემდგომი მედიკამენტების მიღება საათზე ექიმების რეკომენდაციების შესაბამისად და პოლიკლინიკის კონტროლის დაცვა გავლენას ახდენს შედეგზე.

 

თირკმელების უარყოფა შეიძლება მოხდეს მაშინ, როდესაც პაციენტი, რომელმაც დიდი ხნის წინ  გადაინერგა თირკმელი უპრობლემოდ შეწყვეტს მედიკამენტებს ექიმთან კონსულტაციის გარეშე. ამ მიზეზით, პირს, რომელიც არის თირკმლის გადანერგვის კანდიდატი, დეტალურად განვუმარტავთ, რომ ის ტრანსპლანტაციის შემდეგ გამოიყენებს მედიკამენტებს  და მოვა პოლიკლინიკის რეგულარულ კონტროლზე.

 

რა ხდება ორგანოს უარყოფის შემთხვევაში?

იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც პაციენტები და ექიმები ყველაფერს სწორად იყენებენ, შესაძლებელია ორგანიზმმა უარი თქვას ორგანოზე. პოლიკლინიკის კონტროლი ძალზე მნიშვნელოვანია ამ სიტუაციის ადრეული აღმოჩენის თვალსაზრისით.

 

პაციენტის განათლების დროს  განმარტებულია სიტუაციები და საჩივრები, რომლებიც შეიძლება მოხდეს პოლიკლინიკის გარეთ და პაციენტმა უნდა იცოდეს რომ მათ შეეძლებათ მიმართონ ექიმებს  ნებისმიერ სიტუაციაში. ამ შემთხვევებში პაციენტი საავადმყოფოშია მოთავსებული და მკურნალობს ორგანოს უარყოფის გამო. ორგანოების უარყოფით დაავადებულთა უმეტესობა პასუხობს მკურნალობას. ამასობაში შეიძლება გადანერგილი თირკმლის ბიოფსია საჭირო იყოს. მისაღები მკურნალობა განისაზღვრება ბიოფსიის შედეგის მიხედვით, რაც არის მეთოდი, რომელიც ყველაზე ნათლად აღწერს ორგანოს უარყოფას. ზოგიერთ პაციენტში ბიოფსია ტარდება მკურნალობის შემდგომი კონტროლის მიზნით, ამით ხდება გამოყენებული მკურნალობის ეფექტურობის შეფასება.

დღემდე მიღებული გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ უფლებამოსილ პაციენტებში თირკმლის გადანერგვა პაციენტებს აძლევს თავისუფლებას და ცხოვრების მაღალ ხარისხს ჰემოდიალიზთან და პერიტონეალური დიალიზთან შედარებით. რისკის სწორად შესაფასებლად საჭიროა შეფასდეს დიალიზის მეთოდების რისკები, რომლებიც თირკმლის გადანერგვის ალტერნატივაა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთადერთი ალტერნატივა არის დიალიზით მკურნალობა პაციენტებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ თირკმლის გადანერგვის შესაძლებლობა, თირკმლის გადანერგვა არის ოქროს სტანდარტის  მკურნალობა ყველა სხვა პაციენტისთვის.

რამდენი დრო სჭირდება თირკმლის გადანერგვისთვის მომზადებას?

ტრანსპლანტაციის ხანგრძლივობა შეიძლება განსხვავდებოდეს თირკმლის მიმღების და დონორი კანდიდატების გამოკვლევისა და გამოკვლევის შედეგების მიხედვით. მზადება შეიძლება დასრულდეს 3-4 სამუშაო დღეში, თუ არ არის თანმხლები დაავადებები ან დასკვნები, რომლებიც საჭიროებს შემდგომ გამოკვლევას. თირკმლის გადანერგვა არ არის ქირურგიული მკურნალობა. ეს იწყება ქირურგიით და გრძელდება სიცოცხლის განმავლობაში. ამ მიზეზით, მომზადების დასრულებამდე პროცესი ინდივიდუალურია , რადგან მიზანი არის წარმატების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლის მიღწევა, განსაკუთრებით ცოცხალი დონორის თირკმლის გადანერგვის დროს.

 

ვინ შეიძლება გახდეს თირკმლის დონორი?

ორგანოს დონორი შეიძლება გახდეს ის, სრულწლოვანი  და ფსიქიკურად ჯანმრთელი ყველა ადამიანი , რომელსაც შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარი სხეულის შესახებ. ჩვენს ცენტრში თირკმლის დონორის შეფასებისას,  გვირჩევნია  დავიწყოთ გამოკვლევის პროცესი მათთან, ვინც ოჯახში მოხალისეობს მაქსიმალურად უფროსებთან. ჩვენ ვაფასებთ შემთხვევებს, როდესაც თირკმლის მოხალისე დონორი მარტოხელაა პაციენტის მდგომარეობის შესაბამისად. შეიძლება სერიოზული განსხვავებები იყოს ძვლის ასაკსა და ბიოლოგიურ ასაკს შორის თირკმლის დონორის ასაკის შეფასებაში. ზოგჯერ 70 წლის ადამიანი, რომელიც კარგად უვლის საკუთარ თავს და თავს არიდებს მავნე სოციალურ ჩვევებს, შეიძლება იყოს დონორის იდეალური კანდიდატი, ვიდრე გაცილებით ახალგაზრდა ადამიანი. ამიტომ, გადამწყვეტი ფაქტორია ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა. თირკმელების დონორებს შეუძლიათ თირკმელების ჩუქება, რადგან უკვე დადასტურებულია, რომ მათ შეუძლიათ ერთი თირკმლით ჯანმრთელად ცხოვრება, ჩატარებული შეფასებების შესაბამისად.

როდის ხდება ჰოსპიტალიზაცია თირკმლის გადანერგვის ქირურგიაში?

განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა, ჰოსპიტალიზაცია ტარდება ოპერაციამდე ერთი დღით ადრე.  კვება წყდება შუაღამის შემდეგ. იმუნოსუპრესიული თერაპია იწყება ოპერაციის წინა ღამით. სტაციონარის ნათესავებმა, თირკმლის გადანერგვის ჩათვლით, უნდა იცოდნენ, რომ ეს პროცესი იმუნოსუპრესიულ მკურნალობას გადის, ამიტომ პაციენტთა ვიზიტის სტანდარტული პროცესი არ არსებობს. აშკარაა, რომ გარედან შემოსული სტუმრები ზრდიან  ინფექციის რისკს. ამ მიზეზით, მნიშვნელოვანია, რომ ამის შესახებ პაციენტების ნათესავებმა  მიიღონ ინფორმაცია ჰოსპიტალიზაციის დაწყებამდე. ოპერაციის დილით, ჯერ თირკმლის დონორის და შემდეგ  თირკმლის გამცემის  ოპერაცია. პაციენტების ოთახიდან გასვლის შემდეგ ისინი საოპერაციოში გადაჰყავთ. ყველა ფაილი განიხილება და შემოწმებულია ჩვენი ანესთეზიის ჯგუფის მიერ და პაციენტები იძინებენ საჭირო პრეპარატების მიღების შემდეგ. თირკმლის ტრანსპლანტაციის მქონე პაციენტი ინტენსიურ თერაპიაში რჩება მთელი ღამის განმავლობაში. იგი ფხიზლობს და ინტენსიურ თერაპიაში რჩება მხოლოდ ახლო დაკვირვების მიზნით. მეორე დილით, ყველა შედეგისა და გამოკვლევის შემდეგ, ის გადაჰყავთ ჩვეულებრივ პალატაში.

 

თირკმლის დონორის ოპერაცია ხორციელდება  დახურული მეთოდით. ოპერაციის დასრულებისთანავე იწყება სუნთქვითი ვარჯიში. მიუხედავად იმისა, რომ თირკმლის დონორები იწერებიან ჰოსპიტალიზაციის შემდეგ 2-3 დღის განმავლობაში, თირკმლის მიმღები  ჰოსპიტალიზდებიან საშუალოდ 7 დღის განმავლობაში. თირკმლის დონორის გაწერიდან ერთი კვირის შემდეგ, იგეგმება  კონტროლის დრო, რომელიც შემდეგში უნდა იქნას გამოყენებული. თირკმლის დონორებს ოპერაციის შემდეგ არ სჭირდებათ რეგულარული მედიკამენტების გამოყენება. მათ შეუძლიათ სამსახურეობრივ მოვალეობებს დაუბრუნდნენ

 

მედიკამენტების ტრენინგი თირკმლის მიმღებთათვის იწყება მე -2 დღეს. ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში გატარებულ ტრენინგს ასრულებს ორგანოს გადანერგვის კოორდინატორი, ყველა დეტალი განიხილება მასთან ერთად

 

რა სახის მკურნალობაა ჯვრის გადანერგვა თირკმლის ტრანსპლანტაციის დროს?

როდესაც თირკმლის გადანერგვა ვერ ხერხდება მიზეზების გამო, მაგალითად, სისხლის ჯგუფის ან ქსოვილის შეუსაბამობა მიმღებსა და დონორს შორის, თირკმლის ჩანაცვლება უნდა შესრულდეს იმ წყვილთან, რომლებსაც მსგავსი პრობლემები აქვთ.

დონორისა და რეციპიენტის ოპერაციები და მკურნალობა იგივეა. არსებობს მხოლოდ გადამცემის ჩანაცვლება. ამიტომ, თირკმელის დონორის ასაკი ჯვარედინი გადანერგვისას ერთმანეთთან ახლოს უნდა იყოს.

 

ჯვრის გადანერგვა შეიძლება შესრულდეს ორმაგი სამმაგი ჯვრის სახით.

ვინ არის ორგანოს გადანერგვის გუნდში?

ორგანოს გადანერგვა შეიძლება ჩატარდეს ამ მიზნით აშენებულ სრულფასოვან საავადმყოფოებში. გუნდის ცენტრში არიან ორგანოს გადანერგვის ქირურგები, ნეფროლოგია, იმუნოლოგია, ანესთეზიოლოგია, რენტგენოლოგია, პაციენტის მოსამზადებელი განყოფილება და კოორდინაცია.

გარდა ამისა, მკურნალობის პროცესი დასრულებულია კარდიოლოგიის, ინფექციური დაავადებების, გულმკერდის დაავადებების, ჰემატოლოგიური განყოფილებების, ინტენსიური თერაპიის განყოფილებისა და საავადმყოფოს ყველა შენატანით.

 

რას უნდა მიქციონ ყურადღება გაწერილმა პაციენტემა საკუთარ სახლში?

თირკმლის გადანერგვით დაავადებულ პაციენტებს ხშირად აქვთ განსაკუთრებული მგრძნობელობა სახლის დასუფთავების მიმართ ინფექციის შიშით. ინფექციის წყარო ხშირად ჩვენი ხელებია. სახლის სტერილიზაცია შეუძლებელიც არის და ზედმეტიც. ვირუსული დაავადების მქონე ადამიანთან ახლო კონტაქტის თავიდან ასაცილებლად , რომელიც ადვილად გადადის, მაგალითად, გრიპი, სახლის კარგი ვენტილაცია, ტუალეტის გამოყენების შემდეგ ხელების სათანადო გაწმენდა, პირსახოცების გამოყოფა და თხევადი საპნის გამოყენება. ნიღბების გამოყენება სასარგებლოა მხოლოდ ხალხმრავალ გარემოში, რომელიც არ არის კარგად ვენტილირებადი. არ არის საჭირო ნიღაბი გამოიყენოთ ღია ცის ქვეშ. არარის აკრძალული , რომ პაციენტმა ოჯახთან ერთად მიირთვას  ან უყუროს ტელევიზორს.

 

მსუბუქი გასეირნება რეკომენდებულია, თუ  ამინდი საშუალებას იძლევა. განთავისუფლებიდან პირველი თვის განმავლობაში მხოლოდ ავტომობილის მართვა არ არის რეკომენდებული. პოლიკლინიკის კონტროლში დაგეგმილია ყოველდღიური ცხოვრებისეული საქმიანობა ექიმის ცოდნის შესაბამისად. თირკმლის მიმღები პაციენტებისათვის მზადდება დასკვნა 3 თვის განმავლობაში. 3 თვის ბოლოს მათ საშუალება ეძლევათ დაიწყონ მუშაობა პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე.

 

თირკმლის გადანერგვით, ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ ჩვენს პაციენტებს მიაღწიონ სამუშაო და პროდუქტიულობას.

 

რა უნდა იქნას გათვალისწინებული კვების შესახებ?

მკაცრად აკრძალულია ზოგიერთი საკვები, რომლებიც გავლენას ახდენს დიეტაში არსებულ მედიკამენტებზე თირკმლის გადანერგვის შემდეგ, კერძოდ “გრეიფურტი”. იმის გამო, რომ იმუნოსუპრესიულმა პრეპარატმა შეიძლება გამოიწვიოს სისხლის დონის მნიშვნელოვანი ზრდა.

მას შემდეგ, რაც ბალახებით მომზადებული მცენარეული ჩაი შეიძლება შეიცავდეს მრავალფეროვან ბალახს, ისინი არ არის რეკომენდებული მათი უცნობი ეფექტის გათვალისწინებით. ხმელთაშუა ზღვის სამზარეულო ზეითუნის ზეთით რეკომენდებულია ჯანსაღი კვების პირობებში.

შეიძლება შეინიშნოს მადის მნიშვნელოვანი ზრდა კრეატინინის მნიშვნელობების ნორმალიზაციისა და გამოყენებული კორტიზოლის პრეპარატის გამო. ამ მიზეზით აუცილებელია ყურადღება მიაქციონ კვებას მოტყუების გარეშე. გასათვალისწინებელია, რომ წონის მატებამ შეიძლება ჯანმრთელობის დამატებითი პრობლემები გამოიწვიოს. თავიდან უნდა იქნას აცილებული შაქრიანი საკვები, საკონდიტრო ნაწარმი და მარილი. სალათის მოხმარება ყველაზე სასარგებლო კვების ჩვევაა. ამასთან, ძალზე მნიშვნელოვანია კიტრის ინგრედიენტების კარგად გარეცხვა და მათი გამოყენება ძმრის წყალში გავლების შემდეგ. გარე კვების პროდუქტები არ უნდა იქნას მოხმარებული.

 

Kidney Transplant and Main Causes of Kidney Failure

Get to know our doctors and find answers to all the questions in your mind thanks to our informative video series prepared for you.

Chat Doctor All Videos
Medicaturk Healthcare Online عبر الانترنت В сети Інтернет ონლაინ რეჟიმში Pe net