fbpx
Menu Close

IVF Center

იეთიდეფეს საუნივერსიტეტო კლინიკის მისია და ხედვა მოიცავს ჯანმრთელობის მომსახურებების მიწოდებას ყველა მიმართულებით. ამ დიდი წრის ნაწილია ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი, რომელიც უშვილო წყვილებს ეხმარება სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. მკურნალობის გეგმა მომზადებულია ყველა წყვილისთვის სფეციფიკური  მიდგომით, სამედიცინო მონაცემებისა და თანამეროვე მიდგომების გათვალისწინებით. იედითეფეს საუნივერსიტეტო კლინიკის ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი მოიცავს ექიმების ფართო, ძლიერ გუნდს და გამოცდილ ემბრიოლოგებსა და ბიოლოგებს. განსაკუთრებით ძნელ შემთხვევებში განსხვავებული მიდგომები ყურადსაღებია. ყველა პაციენტის მკურნალობა და მართვა ამ გუნდის საერთო გადაწყვეტილებით ხორციელდება.

უნაყოფობის მკურნალობის პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანია ემბრიოლოგიური ლაბორატორიებში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება.

What Is Infertility? How is it Diagnosed?

ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი რომელ მომსახურებებს გთავაზობთ?

იედითეფეს საუნივერსიტეტო კლინიკის ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი  უშვილო წყვილებს საჭიროების მიხედვით  სთავზობს თანამედროვე მიდგომებს. ასევე ინ ვიტრო განაყოფიერების  ცენტრში შეთავაზებული მომსახურებებია: უშვილო წყვილების განათლება

 • უშვილო წყვილების შეფასება
 • სპერმის ანალიზი
 • ჰორმონალური ანალიზები
 • ჰისტეროსალპინოგრაფია (HSG)
 • ეხოსკოპია
 • ოვულაციის მონიტორინგი
 • İntraUterinİnseminasyon (IU) I- aşılama
 • ინ ვიტრო განაყოფიერება
 • მიკრო ინექციები  (ICSI, IMSI)
 • ბიოფსიები და მიკროსკოპული TESE პროცესები
 • კვერცხუჯრედისა და კვერცხუჯრედის ქოვილის გაყინვა და შენახვა
 • ემბრიო ბიოფსიები
 • ყველა გენეტიკური კვლევები (PD, PGS, NGS)
 • ემბრიონების ლაზერით გამოყვანა
 • მიკრო ჩიპის მეთოდი
 • კვერცხუჯრედის, სპერმისა და კვერცხუჯრედის ქსოვილის გაყინვა და შენახვა
 • PRP
 • კო კულტურა
 • ჰისტეროსკოპია (HSK)
 • ლაპარასკოპია და ჰიდროსალპინო თერაპია
 • საშვილოსნოსშიდა ადჰეზიების მკურნალობა
 • აბორტის განმეორებითი მკურნალობა
 • უნაყოფობის მკურნალობა ენდომეტრიოზის შემთხვევებში
 • უნაყოფობის მკურნალობა ენდომეტრიოზის შემთხვევებში
 • პოლიკისტოზური საკვერცხის სინდრომი
 • კვება და მეტაბოლიზმის მეთოდები
 • აკუპუნქტურა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა

რა არის ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრის წარმატების მაჩვენებელი?

წყვილებთან წარმატების მაჩვენებელზე საუბრისას გასათვალისწინებელია პაციენტთა ჯგუფი და პაციენტის ასაკი. წარმატების მთავარი მაჩვენებელი არის წლიური და საშუალო მაჩვენებელი, დაჯგუფების გარეშე. ეს მაჩვენებელი ასახავს ერთ ემბრიო ტრანსფერზე ორსულობის მაჩვენებელს, რაც  დაახლოებით უდრის 50%-ს. ორსულობის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად იცვლება პაციენტის ასაკის, გამომწვევი მიზეზისა და მამრობითი ფაქტორის არსებობის მიხედვით. წყვილებს ეძლევათ ინფორმაცია ემბრიონის გადატანის დროს დარსულების პროცენტულობაზე. ჩვენი წარმატების მაჩვენებელი შეესაბამება მსოფლიოში არსებული სტანდარტების მქონე სხვა ცენტრებს.

რა თვისებებით განსხვავება ჩვენი ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი სხვა ცენტრებისგან?

იედითეფეს საუნივერსიტეტო კლინიკის მისია და ხედვა მოიცავს ჯანმრთელობის მომსახურებების მიწოდებას ყველა მიმართულებით.  წყვილებს რომელთაც სურთ ბავშვის ყოლა ინ ვიტრო განაყოფიერების ცენტრები ეხმარებიან  პრობლემების მოგვარებასა და სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში.

მკურნალობის ყველა სტრატეგია, რომელიც მომზადებულია სპეციალურად ინდივიდუალურად წყვილებისთვის, დაგეგმილია სამეცნიერო მონაცემებისა და თანამედროვე მიდგომების გათვალისწინებით .

ცენტრში, სადაც ყოველთვის პრიორიტეტულია პატიოსანი და ეთიკური ღირებულებები, მომსახურებას უწევენ ექიმები და ემბრიოლოგები, რომლებიც ცნობილები არიან არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელს მსოფლიოში.

იედიტეპეს საუნივერსიტეტო საავადმყოფოების IVF ცენტრი ყურადღებას იპყრობს თავისი ძლიერი ექიმების პერსონალით და გამოცდილი ემბრიოლოგებისა და ბიოლოგების დიდი გუნდით, განსხვავებული მიდგომებით, განსაკუთრებით რთულ შემთხვევებში. ყველა პაციენტის მკურნალობა და მართვა ხორციელდება ამ გუნდის ერთობლივი გადაწყვეტილებით.

ემბრიოლოგიის ლაბორატორიაში, რომელსაც უაღრესად მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია უნაყოფობის მკურნალობაში, გარდა მოწინავე ტექნოლოგიების გამოყენებისა, ასევე მიმდინარეობს ყოველდრიური სიახლეების თვალყურისდევნება.

ლაბორატორიებში, მუდმივად ხდება ხარისხისა და ფუნქციონირების კონტროლი.

იმის გაცნობიერებით, რომ IVF პროგრამები სერიოზული მკურნალობაა, ცენტრში ტარდება პაციენტზე ორიენტირებული მიდგომა. უშვილობის ყველა მიზეზი საგულდაგულოდ გამოიკვლიეს და ძირითადი პრობლემის დადგენის შემდეგ მკურნალობის დაწყება განისაზღვრა.ძირითადი პრობლემის დადგენის შემდეგ, მკურნალობის დაწყება განისაზღვრა, როგორც ძირითადი პრინციპი. ამ გზით პაციენტები დროის არ დაკარგვასთან ერთად დაცუ ლები არიან არასაჭირო და გადაჭარბებული მკურნალობისგან.

იედითეფეს საუნივერსიტეტო საავადმყოფოების IVF ცენტრში უფროსი ასაკისა და საკვერცხეების დაბალი რეზერვით პაციენტებისთვის  სპეციალური მკურნალობის პროტოკოლები გამოიყენება. პოლიკისტოზური სინდრომით, ენდომეტრიოზით გამოწვეული  უშვილობა და წარუმატებელი, განმეორებითი ინ ვიტრო განაყოფიერების მსგავს რთულ შემთხვევების  წლების განმავლობაში  მიღებული გამოცდილებით ხდება თვალყურისდევნება.

უნაყოფობის მკურნალობის პროცესში ყოველთვის პაციენტის გვერდით ყოფნა, ყველა სახის პრობლემის უსწრაფესად გადაწყვეტა, პაციენტის უფლებებისა და კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვას ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.

უნაყოფობა

როდესაც 35 წლამდე ასაკის წყვილს აქვს რეგულარული დაუცველი სქესობრივი კავშირი 1 წლის განმავლობაში და 35 წელს გადაცილებულ წყვილს 6 თვის განმავლობაში, მიუხედავად ამისა წყვილი ითვლება როგორც უნაყოფო. უფრო ადრე თუ ორსულობა არ დამდგარა პირველად უნაყოფობას, ხოლო თუ ერთი ორსულობა მაინც ყოფილა მეორადი უნაყოფობა ეწოდება.

დღეს დაკვირვებებმა აჩვენა, რომ უნაყოფო წყვილების რიცხვი გაიზარდა ცხოვრების სტრესული პირობების, არაბუნებრივი კვების, მოწევის ჩვევების გამო.

უშვილობის მიზეზი შეიძლება არსებობდეს როგორც მამაკაცი, ასევე ქალი, მაგრამ  ზოგჯერ მიუხედავად იმისა რომ პრობლემა არც მამაკაცშია და არც ქალში ორსულობის მიღება მაინც შეუძლებელია. პაციენტების ასეთ ჯგუფს  აუხსნელ  უნაყოფობად მოიხსენიებენ და წყვილების 10-15%-ს შეაქდგენს.

ამიტომ უნაყოფო წყვილებში ჯანმრთელი ორსულობის მისაღებად უაღრესად მნიშვნელოვანია უნაყოფობის პრობლემის ძირითადი მიზეზის დადგენა. აქედან გამომდინარე წყვილებისთვის ინდივიდუალური და სწორი მკურნალობის შერჩევით იზრდება წარმატების პროცენტულობა.

What are Infertility Treatments, What are the Stages and When to Start to IVF?

ქალთან დაკავშირებული უნაყოფობის მიზეზები

 • o   ქალთან დაკავშირებული უნაყოფობის მიზეზები
 • ასაკი
 • პოლიკისტოზური სინდრომი
 • ადრეული მენოპაუზა
 • მილის ბლოკადა
 • ვაგინიზმი
 • ენდომეტრიოზი
 • დაბალი აქტიურობის კვერცხუჯრედის რეზერვი

მამაკაცთან დაკავშირებული უნაყოფობის მიზეზები

უნაყოფობის მიზეზები  ქალიდან გამოწვეული, მამაკაციდან გამოწვეული, როგორც ქალიდან ასევე მამაკაციდან გამოწვეული, აუხსნელი უნაყოფობის ჯგუფებად არის დაჯგუფებული. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ქალიდან და მამაკაციდან გამოწვეულ პრობლემებს 35%-ში ქალის ფაქტორია, ხოლო 10%ში მამაკაცის ფაქტორი.

უშვილობის მქონე მამაკაცების ნაწილში, ოლიგოსპერმია ანუ ეაკულაციის დროს სპერმის რაოდენობა ნაკლებია ნორმაზე ან აზოსპერმია ანუ ეაკულაციის დროს სპერმის არ არსებობა აღინიშნება. უნაყოფო მამაკაცების 80 პროცენტზე მეტს აქვს სპერმის დაბალი კონცენტრაცია, დაბალი ხარისხი, ნაკლები მოძრაობა (ასთენოზოოსპერმია) ან ნორმაზე მეტი სპერმის რაოდენობა პათოლოგიური მორფოლოგიით (ტერატოზოოსპერმია). უნაყოფო მამაკაცთა მცირე რაოდენობაში, ნორმალური სპერმის კონცენტრაციის მიუხედავად, ხარისხი შეიძლება დაბალი იყოს; იშვიათად, სპერმის რაოდენობა, მორფოლოგია და მოძრაობა შეიძლება სრულიად ნორმალური იყოს.

უშვილობა მამაკაცებში შეიძლება მოხდეს ისეთი მიზეზების გამო, როგორიცაა სათესლე ჯირკვალში სპერმის არასაკმარისი წარმოება, წარმოქმნილი სპერმის არასაკმარისი ფუნქციონირება და გზების გაუვალობა, რაც საშუალებას აძლევს სპერმის ტრანსპორტირებას ორგანიზმში. ქრონიკული დაავადებები და ენდოკრინული აშლილობები, გენეტიკური პრობლემები, თანდაყოლილი პრობლემები, ინფექციები, ტრავმა, ვარიკოცელე (სათესლე ჯირკვლების მაშტაბების გაფართოება) და ქირურგიულმა ოპერაციებმა შეიძლება ასევე გამოიწვიოს უშვილობა.

უნაყოფო მამაკაცებს უშვილობის გარდა სხვა ჩივილი შეიძლება არ ჰქონდეს. ამასთან, ზოგიერთ მამაკაცში აღინიშნება სქესობრივი დისფუნქცია (მაგ. ერექციის ან ეაკულაციის პრობლემები, სექსუალური უკმაყოფილება), შეშუპება სათესლის მიდამოში, სიწითლე, ტკივილი, რესპირატორული ტრაქტის მორეციდივე ინფექციები, სუნი, მკერდის არანორმალური განვითარება (გინეკომასტია), თმის ან სხეულის თმის შემცირება. ჩანს ქრომოსომული ან ჰორმონალური პრობლემების მითითებით.  შესაფასებლად ობიექტურ და სუბიექტურ გამოკვლევებთან ერთად ფასდება სპერმის ანალიზი. აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში ჰორმონალური ტესტები,გამოსახვითი და გენეტიკური ტესტები დამხმარე ჯირკვლებისა და სადინრებისთვის.

სპერმის ანალიზი როგორ ტარდება?

სპერმის ანალიზი, რომელიც შედარებით მარტივი ტესტია მამაკაცის უნაყოფობის შესაფასებლად, ტარდება სექსუალური აბსტინენციის 2-7 დღის შემდეგ. ზოგადად კლინიკის სპეციალურ ოთახში მასტურბაციის გზით ხდება სპერმის მოთავსება სტერილურ ჭურჭელში.მაგრამ თუ ეს არ არის შესაძლებელი კლინიკაში სახლში აღებიდან 30 წუთის განმავლობაში უნდა მოხდეს კლინიკაში მიტანა. იქიდან გამომდინარე, რომ ნიმუშებს შორის შეიძლება ცვალებადობა იყოს, რეკომენდებულია სპერმის ანალიზის ჩატარება ორჯერ მაინც.

თესლის ნიმუში ფასდება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების ფარგლებში

უნაყოფობის მკურნალობისთვის რომელი მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება?

   • ინ ვიტრო განაყოფიერება
   • კვერცხუჯრედის  გაახალგაზრდავება PRP მეთოდით
   • ვაქცინაცია (IUI)
   • მიკროინექცია
   • კვერცხუჯრედის გაყინვა
   • ემბრიონის გაწმენდა
   • დამხმარე მომწიფების მეთოდები
   •  თანა კულტურა
   • მიკრიჩიპი
   • პრეიმპლანტციური გენეტიკური დიაგნოზი
   • მიტოქონდრიის ტრანსფერი

IVF Treatment Processes, What Partners Should Do?

უნაყოფობის მკურნალობაში წარმატების ზრდის მეთოდები

ჯანსაღი ორსულობის მიღწევისა და ჯანმრთელი ჩვილის მშობიარობის წარმატების გასაზრდელად იედითეფეს  საუნივერსიტეტო კლინიკაში   IVF ცენტრში გამოყენებული სამეცნიერო მიდგომის გარდა, შემდეგი მეთოდები გამოიყენება.

დამხმარე კვერცხუჯრედი

იგი განისაზღვრება, როგორც ემბრიონების (zona pellucida) მიმდებარე მემბრანის გარკვეული უბნის შესუსტება ან სრული გახსნა მექანიკურად, მჟავა ტიროდის გამოყენებით ან ლაზერის დახმარებით. ამ გზით ის მიზნად ისახავს ემბრიონების მიმაგრებას საშვილოსნოს კედელზე.

იმისათვის, რომ ორსულობა დადგეს, ემბრიონები (განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი) უნდა მიეკრას საშვილოსნოს გარსს, რომ იკვებოს და განვითარდეს.  თუ ემბრიონის მიმდებარე მემბრანა ძალიან სქელია, ორსულობა ვერ დადგება, რადგან საშვილოსნოზე მიმაგრების პროცესი ვერ განხორციელდება. ამ სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად და ემბრიონის საშვილოსნოს კედელზე მიმაგრების ხელშესაწყობად, ეს მემბრანა შეიძლება გათხელდეს სხვადასხვა პროცესებით ან მის ნაწილში შეიძლება წარმოიქმნას მცირე ხვრელი.

წინა წლებში ამ პროცესებისთვის გამოიყენებოდა ქიმიური ელემენტები და ფერმენტები, დღესდღეობით გამოიყენება ლაზერული სისტემა. ლაზერი გამოიყენება ინ ვიტრო განაყოფიერების გზით ორსულობის მიღებაში, 35 წლის ზემოთ ქალებში. გარდა ამისა, ლაზერი გამოიყენება  გენეტიკური დიაგნოზისთვის ჩატარებული ბიოფსიებისთვის, გაყინვა გალღობის შემდეგ  მიღებული ემბრიონებისთვის, წინა კვლევებში კარგი ხარისხის ემბრიონები მიღების მიუხედავად ორსულობის არ დადგომის დროს, FSH ჰორმონის ზღვარზე ან ზღვარზე მეტი არსებობის შემთხვევაში ხორციელდება.

 

ენდომეტრიუმის კოკულტურა

საშვილოსნოსშიდა ხელოვნური გამოყენება ახალ იმედს ქმნის წყვილებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ დაორსულება განმეორებითი IVF მკურნალობის მიუხედავად და რომელთა ემბრიონებიც ნელა ან ცუდად ვითარდება. მენსტრუაციის 21-ე დღეს, საშვილოსნოს შიგნიდან აღებული მცირე ზომის ქსოვილის ნიმუში მზადდება ლაბორატორიულ პირობებში, ხელოვნური საშვილოსნოს ქსოვილის შესაქმნელად და ამ ქსოვილში იზრდება ემბრიონები.ამ განაცხადის დროს გამოიყენება ქალის საკუთარი საშვილოსნოსშიდა (ენდომეტრიუმის) უჯრედები, ასევე გამორიცხულია სიყვითლე, შიდსი და სხვა სარისკო პირობები. ენდომეტრიუმის უჯრედები არ აზიანებენ ემბრიონის განვითარებას და ზრდის შანსს ზრდის მისი განვითარების გაგრძელების გზით.

ბლასტოცისტური კულტურა

ბლასტოცისტი არის ემბრიონის სახელი, რომელმაც განაყოფიერებიდან მეხუთე დღეს მიაღწია. IVF მკურნალობის საყოველთაოდ მიღებული პრაქტიკაა ემბრიონების დედის საშვილოსნოში განაყოფიერებადან მესამე დღეს. ემბრიონების გადატანას ბლასტოცისტის პერიოდში აქვს მნიშვნელოვანი მიღწევები. მაგალითად მაგალითად, ამ პერიოდს მიღწეული ემბრიონები უფრო მეტად ემატება საშვილოსნოს. რადგან ამ ემბრიონების გადარჩენის უნარი მეხუთე დღემდე უფრო მაღალია, ვიდრე სხვები.

პრეიმპლანტაციური გენეტიკური დიაგნოზი

მრავალი მემკვიდრეობითი დაავადების დიაგნოზირება შესაძლებელია ემბრიონის დონეზე. ეს ტექნიკა, რომელშიც მხოლოდ ჯანმრთელი ემბრიონები ირჩევა და გადაეცემა დედას, განისაზღვრება, როგორც პრეიმპლანტაციური გენეტიკური დიაგნოზი (PGD). ამ მეთოდით, როდესაც ემბრიონები განაყოფიერების შემდეგ ნორმალურ განვითარებას მიაღწევენ 7-8 უჯრედულ სტადიას,ბიოფსიისთვის თითოეული ემბრიონიდან იღებენ 1 ან 2 ბლასტომერულ უჯრედს და ატარებენ დაავადების გადამტან გენეტიკურ რეგიონს ერთუჯრედიანი PCR მეთოდით.

ემბრიონის გაყინვა

ქალთან დაკავშირებული მიზეზების გამო ხდება ემბრიონის გაყინვის პროცესები. მაგალითად ემბრიო ტრანსფერის გადატანის დროს ჰორმონალური მკურნალობისას საკვერცეების ზედმეტი სტიმულაციის მსგავსი პრობლემების დროს ყველა ემბრიონი გაყინულია. ქალებში სიცოცხლისათვის საშიში ამ სურათის რეგრესიის შემდეგ, გადაცემის პროცესი შეიძლება განხორციელდეს უფრო უსაფრთხო დროში მოგვარებით. ამასთან, თუ საშვილოსნოს ლორწოვანი გარსის (ენდომეტრიუმი) შესაფერისი სისქე არ არის ორსულობისთვის, ემბრიონების გაყინვა და შენახვა შეიძლება, ხოლო გადატანის პროცესი შეიძლება შესრულდეს სხვა პერიოდში, როდესაც საშვილოსნო უკეთ არის მომზადებული.

 

მილების ამოღება

ორსულობას ხელს უშლის ჰიდროსალპინქსის არსებობა, რომელიც განისაზღვრება, როგორც საკვერცხეების მილის ბოლოების სრული ობსტრუქცია. ეს სიტუაციაა, რომლის დადგენა შესაძლებელია ულტრასონოგრაფიით და ხელს უშლის ემბრიონების მიმაგრებას, ეს არის ერთ – ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გავრცელებული მიზეზი, რომელიც ამცირებს ქალებში IVF– ს ალბათობას. მილებში დაგროვილი სითხე ჩაედინება საშვილოსნოში და ხელს უშლის ემბრიონების მიერთებას ან შეიძლება გამოიწვიოს ადრეული აბორტი ორსულობის დროს. შესაძლებელია ჰიდროსალპინქსის ზომების უფრო მკაფიოდ გამოვლენა და პრობლემის გამოსწორება საშვილოსნოს ფილმის ან ლაპაროსკოპიის საშუალებით. ამ შემთხვევაში ლაპაროსკოპიით მილების ამოღება ან საშვილოსნოს შეერთების წერტილთან მიბმა მნიშვნელოვნად ზრდის წარმატების შანსს.

მიკროდიექსიონ TESE

Mikro-TESE; ეს არის ქირურგიული მეთოდი, რომელიც გამოიყენება მამაკაცის მძიმე უნაყოფობის სამკურნალოდ. მიკროტესის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება აზოოსპერმის შემთხვევაში სპერმის მისაღებად რეპროდუქციულ არხებში ობსტრუქციის გარეშე, ტარდება მიკროსკოპის ქვეშ. მიუხედავად იმისა, რომ სპერმის მიღება შესაძლებელია დაახლოებით 20 პროცენტიდან, ვისაც არ აქვს ობსტრუქცია რეპროდუქციულ არხებში, კლასიკური სათესლის ბიოფსიის (TESE) პროცედურით, სპერმის მიღება შესაძლებელია 45 პროცენტიდან Micro-TESE პროცესით.

Mikro-TESE, რომელიც ახალ კარს უხსნის წყვილებს, რომელთაც სურთ შვილების გაჩენა, ხორციელდება ადგილობრივი ან ზოგადი ანესთეზიით, რაც ამბულატორიული მკურნალობისთვის არის შესაძლებელი და სრულდება 1-4 საათში, საქმის სირთულის გათვალისწინებით. თუ პროცედურა ჩატარდა ადგილობრივი ანესთეზიის სახით, პაციენტს შეუძლია ადგეს 1-2 საათში ძალიან მოკლე დროში, თუ იგი ჩატარებულია ზოგადი ანესთეზიის ქვეშ და რამდენიმე დღეში უბრუნდება ჩვეულ ყოველდღიურ ცხოვრებას.

Early Diagnosis and Success Secrets in Infertility Treatment

Medicaturk Healthcare Online عبر الانترنت В сети Інтернет ონლაინ რეჟიმში Pe net