fbpx

Clinica de Transplant Hepatic

Transplantul hepatic reprezintǎ unica opţiune definitivă de tratament în cazul insuficienţei hepatice acute, în insuficienţa hepatică în stadiu terminal cu organ afectat ireversibil (ciroză) şi în anumite forme de cancer hepatic. Pentru bolnavii de insuficienţă hepatică transplantul hepatic constituie cea mai bunǎ formǎ de tratament cunoscută în lume. În fiecare zi pe mapamond tot mai multe persoane obţin şansa de a trăi cu ajutorul transplantului hepatic şi se reîntorc sǎnǎtoşi şi activi la viaţǎ .

Transplantul Hepatic

Transplantul hepatic reprezintǎ unica opţiune definitivă de tratament în insuficienţa hepatică acută, în insuficienţa hepatică în stadiu terminal cu ficat compromis ireversibil (ciroză) şi în anumite forme de cancer hepatic. Se poate efectua transplant cu grefe “de la donator decedat” sau cu grefe “de la donator viu” (TDHV).

1. Transplant hepatic de la donator decedat:

Reprezintă o metodǎ de transplant hepatic care se poate efectua după donarea de către familiile respective a organelor persoanelor declarate în moarte cerebrală. Pentru ca acest transplant să poată avea loc trebuie dovedit prin anumite investigaţii că donatorul nu avea boli contagioase, cancer sau afecţiuni hepatice.


Grefa prelevată în condiţii adecvate şi păstrată în soluţie de prezervare trebuie transplantată pacientului în cel mult 24 de ore.


Din păcate datorită procentului scăzut de donaţii de organe din ţara noastră la transplantul cu donator decedat s-au format mari liste de aşteptare.


De aceea este foarte important ca pacienţii de pe listele de aşteptare a grefelor cu donator decedat şi apropiaţii acestora să aibă acces timp de 24 de ore la telefonul lor de contact (de preferinţă telefonul mobil).

2.Transplant cu grefe de la donator în viaţă înrudit (TDHV):

Reprezintǎ metoda de transplant hepatic care are loc prin prelevarea unei pǎrți din ficatul donatorului viu şi care nu prezintă piedici din punct de vedere judiciar şi medical. Pentru ca acest tip de transplant să fie posibil trebuie să existe o înrudire de sânge de până la gradul 4 între donator şi primitor. În situaţia în care donatorul este voluntar şi neînrudit trebuie obţinută obligatoriu aprobarea Comitetului Etic din cadrul Direcției Sanitare. Rezultatele tuturor testelor efectuate de către donatorul voluntar trebuie să fie în sensul că nu există niciun obstacol pentru ca acesta să doneze grefa de ficat.
Investigaţiile făcute trebuie să clarifice faptul că pentru a putea dona grefa, donatorul nu are nici o co-afecţiune, aceasta bazându-se pe evaluarea analizelor sanguine. În a doua etapă se controlează prin metode imagistice dacă anatomia venelor şi a ductelor biliare a ficatului este potrivită, dacă există sau nu destul ţesut hepatic pentru donator şi pacient şi dacă este cazul unei steatoze hepatice (ficat gras). În cazul copiilor mici de obicei trebuie grefată partea laterală stângă iar la adulţi jumătatea dreaptă a ficatului donatorului.

Evaluare anterioară transplant hepatic

Pacientul se înscrie pe lista de aşteptare a transplantului de la donator decedat sau dacă există o rudă voluntară cu grupă sanguină compatibilă ,persoana respectivă se evaluează în privinţa donaţiei şi se planifică transplantul. Din punctul de vedere al pacientului nu diferă faptul că grefa provine de la donator viu sau decedat. Procesul de pregătire este asemănător. După stabilirea grupei sanguine se determină gradul de avansare al cirozei prin analize biochimice. Acest grad este numit scorul MELD şi se măsoară cu o valoare matematică calculată folosind analize ca teste de icter alterate, teste hemoragice, teste renale. Pe măsură ce ciroza avansează aceste valori se alterează şi se observă o creştere a scorului MELD.
Dacă valoarea scorului MELD este 10 sau mai mare aceasta înseamnă că pacientul este candidat la transplantul hepatic.Când scorul este 15 sau peste ,pacientul se poate înscrie pe lista naţională de aşteptare a transplantului de la donatori decedaţi printr-un sistem agreat şi monitorizat de Ministerul Sănătăţii. Pacienţii cu tumoare hepatică avansată sau cei care cuzǎ acumulǎri de lichid în cavitatea abdominală, de pierderea cunoştinţei sau cei cu hemoragii varicoase dese pe fondul cirozei primesc puncte adiţionale şi sunt listați în rândurile superioare.
Înainte ca pacienţii să fie înscrişi pe listă se stabileşte dacă sunt apţi de transplant prin efectuarea celorlalte consultaţii clinice (cardiologice, pulmonare, ale sistemului endocrin, psihiatrice etc.) şi în urma rezultatelor analizelor suplimentare (test respirator, ultrasonografie cardiacă, endoscopie etc.).

 • Scopul principal al acestor investigaţii constǎ ȋn a dovedi că ficatul pacientului este la un nivel de compromitere suficient pentru a necesita un transplant şi că sistemele celorlalte organe vor rezista în timpul intervenţiei sau problemelor ce pot apare după.
  După ce pregătirile primitorului sunt finalizate având în vedere scorul MELD şi problemele aferente se poate merge pe următoarele căi:
  Dacă scorul MELD este 15 şi peste ,pacientul este înscris pe lista de aşteptare a grefelor de la donatori decedaţi.
 • Din motiv că donaţiile de organe sunt limitate şi oferta existentă nu satisface cererea, cei cu scor MELD ridicat sau chiar dacă scorul lor MELD este mic cei cu afecţiune avansată (hemoragii varicoase dese, infecţii intraabdominale dese, apariţii de tumori, pierderi evidente de cunoştinţă) în cazul existenţei unui posibil donator voluntar se poate oferi opţiunea transplantului cu grefă de la donator viu.
  Pacienţii cu scor MELD scăzut (MELD 10-15) pot candida la transplant în funcţie de problemele clinice dar nu pot beneficia de sistemul de organe de la donator decedat.Se poate face transplant doar în cazul existenţei unui donator voluntar viu.
  Cei cu scorul MELD sub 10 şi care nu prezintă alte probleme clinice încă nu pot candida la transplant. Trebuiesc urmăriţi îndeaproape.
 • Cei cu afecţiuni ale altor sisteme în afară de cel hepatic (insuficienţă renală, afecţiuni pulmonare, tulburări psihiatrice etc.) dacă afecţiunea existentă se poate vindeca prin transplant hepatic pot deveni candidaţi la transplant. Dacă transplantul va agrava problemele existente mai întâi se pune în prim-plan tratarea pe cale medicală/chirurgicală a acestora.

Cine poate fi donator pentru transplantul hepatic?

 • Pentru cei care devin donatori de grefe hepatice este un sentiment de nedescris ca persoana dragǎ să se poată întoarce la viaţă. În ciuda acestui sentiment gândul de dona o parte din ficat poate genera la început o anumită nelinişte. Dar ceea ce nu trebuie uitat în această situaţie este că imediat după operaţie ficatul donatorului începe să crească repede şi în aproximativ 3 luni revine la mărimea sa iniţială. La fel şi grefa transplantată receptorului creşte şi ea şi ajunge la dimensiuni normale în aproximativ 3 luni.
  Persoana care s-a hotărât să devină donator de grefă hepatică este supusă mai întăi unor investigaţii detaliate şi în urma evaluării rezultatelor acestora se stabileşte dacă este sau nu donator potrivit. În cazul existenţei oricărui risc sau îndoieli în ceea ce priveşte donatorul sau receptorul donarea organului nu este acceptată.

  În această etapă persoana care doreşte să devină donator de grefă hepatică trebuie să întrunească următoarele condiţii:

 • Donatorul să aibă mai mult de 18 ani.
 • În funcţie de starea generală de sănătate a donatorului şi a receptorului donatorul să aibă mai puţin de 60 de ani.
 • Donatorul trebuie să doneze personal, în mod voluntar şi necondiţionat.
 • Între donator şi primitor trebuie să fie o legătură de sânge de până la gradul 4. În prezent la noi în ţară nu este necesară aprobarea comitetului etic în cazul înrudirilor de până la gradul 4. În situaţia înrudirilor de peste gradul 4 este obligatorie obţinerea aprobării comitetului etic al
 • Direcţiei Sanitare Judeţene.
 • În cazul în care nu există legături de sânge să nu existe interese materiale şi este necesară aprobarea Comitetului Etic.
 • Grupele sanguine ale donatorului şi primitorului să fie compatibile (aceleaşi sau grupa 0).
 • Donatorul să nu aibă istoric de afecţiune sistemică
 • Să nu aibă hepatită cronică
 • Este de preferat ca indicele de masă corporală să fie <30.
 • The donor must be over 18 years old.
 • Depending on the general health of the donor and recipient, the donor must be younger than 60 years old.
 • The donor person should make his / her donation on a voluntary basis.
 • There should be a blood tie up to the 4th degree between the donor candidate and the recipient. In our country, while the approval of the ethics committee is not required for blood ties up to the 4th degree, it is necessary to obtain the ethics committee approval from the Provincial Health Directorate in the degree of kinship after the 4th degree.
 • In the absence of blood ties, there should be no financial link and the approval of the ethics committee should be obtained.
 • Donor and recipient must have the same blood group (same or zero group)
 • The donor should not have a history of systemic disease.
 • It is preferred that s/he does not have chronic hepatitis and his body mass index is not over 30.

Cine nu poate fi donator de grefă hepatică

 • Persoanele cu incompatibilitate în sistemul grupele sanguine AB0 (cu excepţia urgenţelor),
 • Cei mai în vârstă de 60 de ani sau mai mici de 18,
 • Persoanele care nu sunt voluntare,
 • Supraponderalii,
 • Persoanele cu tulburări psihiatrice,
 • Persoanele cu istoric de alcoolism şi dependenţii de droguri,
 • Persoanele neoplazice,
 • Bolnavii de hepatită cronică(virală, autoimună, metabolică, criptogenică),
 • Bolnavii de SIDA,
 • Cei cu afecţiuni cardiace, pulmonare şi neurologice,
 • Diabeticii necontrolaţi,
 • Persoanele cu probleme de coagulare a sângelui, depistate la biopsie cu steatoză hepatică, cu volum hepatic insuficient,
 • Gravidele

Pregătirea donatorului pentru transplantul hepatic

Persoana care va dona grefa hepatică trebuie să fie complet sănătoasă. Este imperios necesar să nu sufere de alte afecţiuni sau boli contagioase şi să nu existe steatoză hepatică. În cazul transplantului hemificatului drept se grefează aproximativ 60-70% din ficatul donator. Ca urmare la tomografia efectuată trebuie să apară un volum suficient pentru primitor şi parenchimul restant la donator trebuie să fie de >= 30-35% din volumul total iniţial pentru a asigura o funcţie hepatică post-prelevare optimă. Atât cât ficatul donatorului cât şi cel al primitorului revin la mărimea iniţială în aproximativ 3 luni. În anumite cazuri (steatoză hepatică, infecţie cu hepatită B vindecată etc.) poate fi necesară biopsia hepatică percutană.

Grupa Sanguină a Pacientului          De La Cine Poate Lua Grefa?
0                                                                        0
A                                                                        A,0
B                                                                        B,0
AB                                                                     0, A, B, AB

Pregătirea receptorului pentru transplantul hepatic

Perioada de pregătire care începe cu grupa sanguină şi testele biochimice continuă cu filmele radiologice, consultaţiile şi analizele suplimentare aferente. Ceea ce trebuie bine stabilit este cǎ afecţiunea hepatică sǎ fie la un nivel de gravitate ce necesită transplantul şi ca celelalte sisteme ale corpului să fie suficient de sănătoase ca să poată rezista unei asemenea intervenţii.

Cu deosebire de celelalte organe ficatul nu are un sistem artificial înlocuitor (ca dializa în problemele renale, pompa în problemele cardio-pulmonare etc.) lucru care nu trebuie omis.

Procesul de transplant hepatic şi internarea în spital

Este o idee bună să aveţi pregătită acasă o geantă cu lucruri care să vă satisfacă necesităţile, astfel nu veţi pierde timp înainte de vă duce la spital. În special dacă sunteţi incluşi pe lista de transplant de la donator decedat trebuie să aveţi întotdeauna telefonul lângă dumneavoastră.


Când veţi fi internat la spital o să vi se facă anumite teste. O să vi se ceară să daţi probe de sânge şi urină.


Medicul şi specialistul anestezist vor discuta cu dumneavoastră procesul operator şi riscurile pe care le veţi putea întâmpina. Când veţi aproba operaţia vi se va solicita să semnaţi un formular legat de acest subiect.

Îngrijirea Pacientului După Transplantul Hepatic

Îngrijirea inciziei operaţionale
Este necesarǎ păstrarea curată a locului inciziei folosindu-se săpunul antiseptic. În cazul în care se observă roşeaţă, umflături sau formaţii de lichid la nivelul rănii ,contactaţi imediat medicul.
Îngrijirea Stentului Biliar
Dacă aveţi un stent montat pentru vărsarea bilei pot apărea infecţii ale tenului din zona respectivă. Pentru a preveni aceasta:

Curăţaţi zona din jurul stentului cu un săpun antiseptic.
Feriţi-vă de mişcările puternice ce ar putea disloca stentul sau ar putea dǎuna rănii.
Contactaţi imediat medicul dacă observaţi una din problemele de mai jos în legătură cu stentul biliar:
Roşeaţă a pielii în jurul stentului biliar,
Scurgeri sau creşterea temperaturii în zona stentului biliar,
Ruperea cusăturilor cu stentul biliar,
Oricare schimbare vizibilă a lungimii stentului biliar.

Urmărirea Temperaturii
Dacă simţiţi că aveţi temperatură, tremurături, orice disconfort sau dureri oriunde în corp neapărat controlaţi-vă temperatura. Aceasta poate fi un prim indiciu al infecţiei sau al procesului de respingere. Dacă aveţi temperatură de 38°C pe o perioadă mai mare de o zi contactaţi imediat echipa de transplant sau medicul în cauză. Nu administrați nici un medicament fără permsiunea medicului.

Urmărirea Tensiunii şi a Pulsului
Asistenta dumneavoastrăvă vǎ va arăta cum să vă măsuraţi presiunea arterială şi pulsul. Este foarte important să vă cunoaşteți valorile normale ale presiunii arteriale şi ale pulsului. Astfel dacă observaţi vreo diferenţă în valori o veţi putea comunica medicului

Cum trebuie să decurgǎ îngrijirea la domiciliu după transplantul de ficat?

În general mersul acasă constituie un eveniment emoţional şi fericit. Dar în primele săptămâni acest sentiment de fericire poate fi însoţit de îndoieli şi chiar de o uşoară depresie.Este foarte important să înţelegem că recuperarea este un proces care durează săptămâni ȋntregi. Din această cauză nu trebuie să uităm că adaptarea la noile condiţii de viaţă a pacientului şi a apropiaţilor lui le va lua ceva timp deoarece traiul cu transplantul de organ se învaţă într-un proces ce necesită timp.Pentru multe persoane această situaţie este mai uşor de gestionat în cazul în care sunt active, în special când fac un efort hotǎrât pentru a trece printr-o lungă perioadă de reabilitare.
La sfârşitul primei faze sensibile care durează aproximativ trei luni aproape toţi pacienţii care au suportat transplantul hepatic se pot întoarce la viaţa lor de dinainte de îmbolnăvire. Din nou este foarte important ca cele explicate la spital sub controlul echipei de transplant să fie aplicate şi acasă după operaţia de transplant hepatic.Datorită răspunderilor pacientului şi a apropiaţilor lui se poate să fie nevoie de anumite schimbări în modul de viaţă al acestuia.
Să nu uitaţi că după intervenţie puteţi contacta echipa de transplant în orice moment în care simţiţi nevoia…

Igiena Dentară
Folosiţi o periuţă de dinţi moale.Pentru prevenirea infecţiilor şi a cariilor în general este important să frecventaţi un medic stomatolog regulat o dată la fiecare şase luni. Dacă nu aveţi probleme dentare serioase , în primele şase luni de după transplant nu este necesar a merge la dentist

Igiena Corporală Generală
Este foarte important ca după transplant să fie respectate cu stricteţe regulile de igienă. În această etapă încercaţi să aplicaţi neapărat următoarele reguli ale igienei corporale:

Pentru spălarea mâinilor folosiţi săpun lichid în loc de săpun solid.
Schimbaţi zilnic prosoapele de mâini şi de faţă.
Spălaţi-vă întotdeauna mâinile înainte-după mese şi după ce mergeţi la toaletă.

Curaţaţi-vă bine unghiile cu o perie de unghii.
Deoarece mediul sanguin este ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, pacientele trebuie să îşi schimbe regulat absorbantele şi tampoanele în perioada ciclului menstrual.
Deoarece soluţiile igienice pentru curăţarea vaginului distrug microorganizmele ce se afla în vagin, poate creşte riscul infecţiilor. Pentru spălare este suficientă utilizarea regulată a apei şi a unui săpun delicat.
Expunerea La Soare
Pacienţii cu transplant hepatic prezintǎ un risc crescut privind dezvoltarea cancerului de piele. Pentru a vă proteja de razele soarelui:
Feriţi-vă de razele soarelui în mjlocul zilei când razele solare au cea mai mare putere (de la ora 10 până la ora 15).
Cât timp sunteţi afară şi nu aţi aplicat cremă protectoare, purtaţi pălărie, îmbrǎcăminte cu mânecă lungă şi pantaloni uşori.
În lunile de primăvară şi varǎ folosiţi o cremă de soare de calitate superioară cu factor de protecţie mai mare de 15.
Evitați solarium-ul.
Atenție la aluniţe. Dacă observaţi că o aluniţă îşi schimbă culoarea sau forma contactaţi-vă medicul.
Alimentaţie şi dietă
Este foarte important ca după transplant să vǎ hrǎniți regulat. Cortizonul administrat în această perioadă va cauza creşterea apetitului, ridicarea valorilor glicemiei din sânge, reţinerea în corp a apei şi a sării. De aceea va trebui să consumaţi alimente sărace în zahăr şi sare. Este normal ca înainte de transplant să pierdeţidin greutate.
În alimentaţie trebuie să fiţi atenţi la următoarele:
Cântăriţi-vă în fiecare zi.
Evitaţi alimentele care conţin zahăr.

Consumaţi fructe sau legume (cu puţine calorii).
Încercaţi să consumaţi aproximativ doi litri de lichid în fiecare zi. Este recomandat pentru rinichii dumneavoastră.

Întotdeauna spălaţi şi curăţaţi de coajă fructele proaspete.
Curăţaţi de coajă şi fierbeţi în apă clocotită legumele care cresc în sol cum ar fi spre exemplu cartoful.

Dacă gătiţi legumele în cratiţe cu subpresiune acest mod de preparare va proteja vitaminele conţinute.Nu consumaţi brânzeturi preparate din lapte nepasteurizat şi evitaţi-le pe cele cu mucegai.
Un alt efect secundar al cortizonului constǎ ȋn depozitarea sării în organizm. Reduceţi consumul de sare.

Exerciţii Fizice
Cel mai bun exerciţiu fizic este mersul pe jos. În special plimbările pe timp frumos şi în aer curat vă ajutǎ să dormiţi mai bine şi ajută intestinele să funcţioneze mai bine. Dacă totul merge bine într-un scurt timp ,ȋn trei luni după operaţie vă veţi putea orienta spre alte preocupări precum tenisul sau alergările. Neapărat consultaţi-vă medicul înainte de începe un program de exerciţii.

Consumul De Alcool
Evitaţi orice tip de băuturi alcoolice deoarece alcoolul fiind prelucrat (oxidat) de către ficat cauzează leziuni hepatice.

Consumul De Tutun
Absolut, lăsaţi-vă de fumat! Fumatul este dăunător nu numai pentru dumneavoastră ci şi pentru toată lumea.

Vacanţele
Nu există nici un motiv care să vă împiedice să călătoriţi în diferite colţuri ale ţării sau ale lumii. Înainte de pleca în orice fel de vacanţă dezbateţi cu medicul planurile dumneavoastră de călătorie.

Vaccinuri
Nu vă vaccinaţi cu vaccinuri vii sau atenuate (precum vaccinul oral contra poliomielitei, pojarului). Vă puteţi vaccina cu vaccinuri inactive cum ar fi vaccinul antitetanos dar înainte de aceasta intervenţie, consultaţi-vă neapărat medicul.

Animalele de casă şi plantele
În mod normal nu se recomandă animalele de casă din cauza riscului mare de infecţie. Nu se recomandă nici plantele de casă cu ghiveci tot datorită pericolului de infecţie cauzat de microbii din sol. Din cauza riscului ridicat de infecţie în primul an al transplantului nu vă ocupaţi grădinǎritul, munca la câmp şi aratul pământului.

Medicamente Imunosupresoare
Doza de medicamente imunosupresoare necesară protejării unui organ transplantat scade după primele luni de la intervenţie.Totuşi imunosupresoarele trebuiesc folosite mult timp după transplantul de ficat. Sub nici o formă nu reduceţi cantitatea administrată de medicament fără acordul medicului.

După operaţia de transplant medicamentele imunosupresoarele se vor folosi pe tot parcursul vieţii. Deoarece pacienţii prezintă reacţii diferite la acest fel de medicamente, fiecare regim imunosupresor se va concepe în funcţie de necesităţile personale ale pacientului. Din această cauză cantitatea de medicament administrată de fiecare pacient în parte , diferă.

Get a free quote for your treatment!

Open yourself to a whole new world of medical travel, and discover the beautiful places and healthcare experiences that await you around the globe!

Medicatürk focusing only on a seamless patient journey, helping patients on their travels from beginning to end.

Get a Free Quote
Medicaturk Healthcare Online عبر الانترنت В сети Інтернет ონლაინ რეჟიმში Pe net