fbpx

  Genel Cerrahi

  Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, modern cerrahide kullanılan bütün cerrahi tekniklerini uygulayabilen, deneyimli kadrosu ile hizmet veriyor.

  Bölümde; her türlü acil cerrahi girişimi, yumuşak doku tümörleri, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, anal bölge, karaciğer ve safra yolları, dalak, pankreas, endokrin bezler (böbrek üstü bezi, tiroid), morbid obezite (ileri derecede şişmanlık), meme, fıtık ve tüm laparoskopik cerrahi ameliyatları başarıyla gerçekleştiriliyor.

  Genel Cerrahi Bölümü’nün tanı ve tedavi alanları;

  • Özefagus (Yemek borusu),
  • Mide,
  • Morbid obezite cerrahisi,
  • Bağırsak hastalıkları,
  • Anal bölge cerrahisi,
  • Hemoroidler,
  • Pilonidal sinüs (Kıl dönmesi),
  • Karaciğer ve safra yolları,
  • Pankreas ve dalak,
  • Fıtık cerrahisi,
  • Meme cerrahisi,
  • Endokrin sistem cerrahisi (Tiroid ve sürrenal bezler),
  • Diyaliz için A-V fistül veya şant.

   

  Fıtığın Belirtileri Nelerdir?

  Adrenal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi Nasıl Yapılmalıdır?

  Safra Taşları Nasıl Oluşur? Semptomlar neler? Nasıl Tedavi Edilir?

  İltihaplı Bağırsak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

  Kabızlık Nedir? Kabızlık Tedavisi ve Tedavide Uygulanan Testler

  Obezite Cerrahisi

  Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Obezite Cerrahisi Kliniği’nde hastanın obez olmasına yol açan sebepler tespit edildikten sonra, cerrahi alanında deneyimli bir hekim, endokrinoloji uzmanı, beslenme ve diyet uzmanından oluşan, koordineli çalışan bir ekip çalışması ile hastalar değerlendiriliyor. Aynı zamanda multidisipliner yaklaşım olarak adlandırılan bu sistemde; Obezite Cerrahisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Beslenme ve Diyet, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikoloji gibi uzmanlık alanları hastayı değerlendiriyor ve tedavi sürecini şekillendiriyor.

  Ayrıca ileri teknolojileri içeren gerekli donanım ve yoğun bakım olanakları da mevcuttur.

  Obezite Cerrahisinin Avantajları

  • Obezite cerrahisi diğer tedavi yöntemlerinden çok daha başarılı bir şekilde kilo verilmesini sağlamaktadır. Alınan besin miktarında azalma ve besin emiliminin kısıtlanması başlıca etkenler olmakla birlikte, açlık ve tokluk hissi sağlayan hormonlarda oluşan farklılıklar da açlık hissi ve aşırı yeme üzerinden kilo kaybına katkıda bulunur. Bunun yanında kişinin beslenme düzeninde yapması gereken değişikliklere uyum sağlaması kolaylaşır. Barsaktaki bakteri sayısı ve tipi obezite cerrahisi sonrası farklılaşmaktadır. Bu nedenle barsak-beyin arasında görev alan bakteri metabolitleri yararlı yönde değişim gösterir. Sosyal ve psikolojik güven duygusu gereğinden fazla besin alma dürtüsüne karşı durulmasını kolaylaştırmaktadır.Obezite ameliyatı sonrasında, obezitenin tedavi edilmesi ile tip 2 diyabet hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, nörolojik hastalıklar, uyku apnesi, böbrek hastalıkları, eklem hastalıkları ve karaciğer yağlanması gibi pek çok sağlık sorunu için risk düşürülmüş olmaktadır.Bunun yanında obezite ameliyatı sonrasında sağlanan kilo kontrolü sayesinde kolon kanseri, rahim kanseri, kalın barsak kanseri gibi pek çok kanserin görülme sıklığının azalması sağlanır. Daha sağlıklı bir kiloda olmak yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunur. Ek hastalıklara ait sorunların azalması yaşam süresini de olumlu etkiler.

  Jinekolojik Onkoloji Bölümü

  • Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Jinekolojik Onkoloji Bilim dalı bünyesinde, jinekolojik kanserlerin tarama, tanı ve tedavisine yönelik çalışmalar multidisipliner yaklaşımla sürdürülmektedir.Kadın üreme organlarında; yumurtalıklar, rahim, vajen, yumurtayı taşıyan tüpler, vajen girişini sınırlayan vulva, meydana gelebilecek tüm iyi ve kötü huylu jinekolojik hastalıkların tanı ve tedavisi jinekolojik onkoloji bilim dalı tarafından incelenmektedir.Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı bünyesinde; Onkolojik danışmanlık, tarama çalışmaları, şüpheli jinekolojik ve diğer branş olgularının konsültasyonu ve ayırıcı tanısı, Jinekolojik Onkoloji vakalarının medikal ve cerrahi tedavisi, üreme Sisteminin Preinvazif-Borderline, invazif kanserlerinin tedavisi, Jinekolojik Onkolojide koruyucu ve tedavi edici aşı uygulamaları, ailesel kanserlerin tanısı, koruyucu ve tedavi edici yaklaşımlar, Serviksin Preinvazif lezyonları için tanı ve tedavi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

   Jinekolojik kanser günümüzde kadın sağlığını ciddi anlamda etkileyen sağlık sorunlarının başında yer almaktadır. Rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserleri jinekolojik kanserler içinde en sık rastlanan kanserler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, vajina kanseri, vulva kanseri, pelvikte gelişebilecek kitleler kadın sağlığını yakından ilgilendirmektedir.

   Özellikle tarama ve aşı programlarının son derece önem taşıdığı jinekolojik kanserler konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları da yine Jinekolojik Onkoloji Bilim dalı bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

  Kadın Kanserlerinin Tanı ve Tedavisi

  Kadın Hastalarımız Polikliniklerimize Hangi Şikayetlerle Başvurmaktadır?

  Kadınlarda İdrar Kaçırma Tanı ve Tedavisi

  Myomların Neden Olduğu Hastalıklar ve Tedavisi

  Göğüs Cerrahisi

  Modern tıp teknolojisinin göğüs cerrahlarının kullanımına kazandırdığı endoskopik cerrahiyi mümkün kılan fiberoptik ve sınırlı cerrahi girişim ekipmanları, sanal bronkoskopiden PET-CT’ye son jenerasyon görüntüleme üniteleri ve doğru tanı için son derece önemli olan güncel teknolojinin kullanıldığı patoloji ve diğer laboratuvar üniteleriyle gerekli tüm altyapı donanımına sahip olan hastanede, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı da dünya standartlarında hizmet veriyor.

  Bölümde, göğüs boşluğu içerisinde yer alan, kalp dışında kalan organ ve dokulara ait hastalıkların cerrahi tedavisi gerçekleştiriliyor.

  Bütün dünyada kansere bağlı ölümlerde ilk sıradaki yerini koruyan ve sigara içimiyle direkt ilişkisi kanıtlanmış olan akciğer kanserleri bu bölümün en yoğun olarak çalıştığı alanlardan birisidir.

  Bu hastalığın tam tedavisi ve hastaların yaşam sürelerinin belirgin şekilde uzatılabilmesi için hala en etkin seçenek, kanserin cerrahi yöntemle tam olarak çıkartılmasıdır. İleri teknolojik olanaklarla donatılmış olan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde, kanser erken dönemde teşhis edilebiliyor, açık ameliyatla ya da uygun olgularda kanser cerrahisi prensiplerinden ödün vermeden tamamen endoskopik olarak tedavi edilebiliyor. Cerrahi tedavisi mümkün olmayan hastalarda da şikayetlerini gidermeye yönelik çeşitli stent uygulamaları ve endoskopik hava yolu açıcı tedaviler yapılıyor.

  Ayrıca, damar ve sinir sıkışmasına bağlı olarak kollarda ağrı, soğukluk, duyu kaybı ve güçsüzlüğe neden olabilen Torasik Outlet Sendromu Cerrahisi de bu bölümde yapılıyor.

  Bölümde ana hatlarıyla;

  • Akciğer ve ana nefes yolları cerrahisi ve endoskopisi,
  • Doğuştan ya da sonradan kazanılmış göğüs duvarı hastalıkları,
  • Akciğer zarı, solunum kası (diyafram) ve göğüs boşluğu hastalıkları,
  • Orta göğüs bölgesi (mediyasten) cerrahisi,
  • Yemek borusunun (özefagus) hareket bozuklukları, iyi ve kötü huylu tümörleri, fıtıklaşma ve reflüye bağlı hastalıklar tedavi ediliyor.

   

  Akciğer Kanserinde Erken Tanının Önemi

  Akciğer Kanseri Tedavisi

  Trakeostomi nedir? Hangi Koşullarda Uygulanır?

  Trakea Bozuklukları ve Tedavisi

  Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

  Orthopedic Problems in Middle-Aged and Elderly Patients

  Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, doğum öncesi dönemden 18 yaşına dek, çocuklardaki tüm sindirim sistemi, idrar yolları, kalp harici göğüs boşluğu ile ilgili cerrahi sorunların poliklinik takip ve tedavisini yapıyor.

  Bölümde, açık cerrahi işlemlerin yanı sıra bir çok endoskopik ve laparoskopik girişim uygulanabiliyor. Çocuklarda sık görülen doğuştan açık omurilik veya gece işemesi gibi konularda, diğer branşlarla koordinasyon içerisinde hizmet veriliyor.

  Hastanede, çocuk operasyonlarının önemli bir kısmını, hastanın aynı gün evine  gönderildiği  günübirlik ameliyatlar oluşturuyor (kasık fıtığı, hidrosel, inmemiş testis, sünnet, kateter yerleştirme, endoskopiler gibi). Alınan özel ağrı önlemleri sayesinde ameliyat sonrasında, hastanede ve evde ağrı sorunu yaşanmıyor.

  Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, çocuk ürolojisi alanında  Üroloji Anabilim Dalı ile birlikte, doğumsal anomalilerle (kistik böbrek hastalıkları, idrar yollarında tıkanıklık ve genişlemeler, mesaneden böbreklere idrar kaçışı, mesane anormallikleri, penis anormallikleri, idrar deliğinin yerinde olmaması) sonradan ortaya çıkan sorunların (taş, travma) cerrahi ve endoskopik tedavilerini gerçekleştiriyor.

  Bebeklerde Bez Sorunları

  Peygamberimizin sünneti nedir? Ne Zaman ve Nasıl Müdahale Edilmelidir?

  Kızlarda Genital Problemler

  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

  Meme Büyütme Ameliyatı Nedir?

  Reconstructive Surgery

  Estetik & Plastik Cerrahi Kapsamında Ne Tür Ameliyatlar Vardır?

  Plastic Surgery

  Estetik İşlemler Nasıl Planlanır? Minimal İnvaziv nedir?

  What is Brazilian Butt Lift?

  Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

  Orta Yaşlı ve Yaşlı Hastalarda Ortopedik Sorunlar

  Tıp teknolojisinin gelişmiş cihazlarına sahip olan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi Travmatoloji ve El Cerrahisi / Mikrocerrahi Bölümü, ilgili sağlık sorunlarının çözümünde hastalarının yanında yer alıyor.

  Günlük yaşamda ve spor performanslarında sık olarak karşılaşılan eklem yaralanmalarına, modern artroskopik cerrahi tekniklerle çözüm getirilebiliyor. Sadece dizde değil, omuz, ayak bileği, dirsek, kalça, el bileği gibi birçok eklemdeki zedelenmeler, tamamen kapalı olarak yapılan ve hastaların çok kısa sürede günlük hayatlarına dönmesine izin veren artroskopik cerrahi yöntemleri ile çoğu zaman yatışa bile gerek kalmadan tedavi ediliyor.

  Eklemlerin yaşlanması olarak tanımlanabilecek, artroz (kireçlenme) hastaları, robotik teknoloji eşliğinde, özel navigasyon sistemleri ve bilgisayar yardımıyla yapılan total eklem protezi ameliyatları sayesinde, ameliyatın ertesi günü yürümeye izin verilecek şekilde tedavi ediliyor. Artan insan ömrünün, hareket özgürlüğü ile ağrısız geçirilmesini, fonksiyonelliğin artmasını ve konforu amaçlayan protez ameliyatları, vazgeçilmez olarak ultrasteril ameliyathane şartlarında gerçekleştiriliyor.

  Omurga kırıkları, enfeksiyonları, tümörleri, doğuştan veya sonradan oluşan eğrilikleri de modern cerrahi tekniklerle başarılı şekilde tedavi ediliyor.

  Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde, dünyada son otuz yıl içinde büyük gelişme gösteren El Cerrahisi – Mikrocerrahi konusunda da 24 saat hizmet veriliyor. Çıplak gözle yapılamayacak olan, ince damar ve sinir yaralanmaları, ameliyat mikroskopları kullanılarak onarılabiliyor, travma sonrası kopan uzuvlar yerine dikilebiliyor. Ayrıca doku kaybı ile sonlanan yaralanmalarda damarlı doku nakilleri yapılabiliyor, tedavide belirgin bir üstünlük sağlayan vazgeçilmez avantajlar elde edilebiliyor.

  Genç Hastalarda Ortopedik Sorunlar

  Çocuklukta Ortopedik Sorunlar

  Kardiyovasküler Cerrahi

  Kalp Kapağı İşlemleri / Elektrofizyoloji Bölümü / Atriyal Fibrilasyon

  Kalp Damar Cerrahisinde Teknolojik Gelişmeler

  Arter Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi

  Üroloji Anabilim Dalı

  Yeditepe Üniversitesi Hastanelerinde hastanın beden bütünlüğüne mümkün olan en az hasarı vererek tedavinin yapılması ve hastanın hastanede yatış süresini kısaltarak, olabildiğince hızla normal hayatına dönmesini sağlayan minimal girişimsel cerrahi, modern tıp teknolojileriyle donatılmış olan Üroloji Anabilim Dalı’nda başarıyla uygulanıyor.

  Bu yöntemle, ameliyat sahası normalin 10–20 katı büyütülerek görülüyor, ameliyat çok daha incelikle ve titizlikle gerçekleştirilebiliyor, kan kaybı en aza indiriliyor.

  Cinsel İşlev Bozuklukları Kliniği

  Hem kadın hem de erkek cinsel işlev bozukluklarında, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Psikiyatri Anabilim Dalları ile birlikte en güncel tanı yöntemleri ve tedaviler uygulanıyor.

   

  Androloji

  • Erkek kısırlığı
  • Ereksiyon (sertleşme) kusurları tanı ve tedavis

  Kadın Ürolojisi

  • İdrar kaçırma tanı ve tedavisi
  • Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu tanı ve tedavisi

  Prostat Büyümesi

  • Lazer (Greenlight) ile prostat cerrahisi

  Ürolojik Onkoloji

  • Prostat kanseri
  • Mesane Tümörü
  • Böbrek kanseri
  • Testis kanseri

  Böbrek ve İdrar Yolu Taş Hastalığı

  • Böbrek ve idrar yolu taşlarının tedavisi

   

  Sexual Dysfunction Clinic

  The most recent diagnostic methods and treatments are used in both female and male sexual dysfunctions in coordination with the Departments of Gynecology and Obstetrics and Psychiatry. 

  Andrology:

  • Male infertility
  • Diagnosis and treatment of erection disorders;

  Urodynamics Laboratory 

  Female Urology:

  • Diagnosis and treatment of urinary incontinence 
  • Diagnosis and treatment of female sexual dysfunction

  Prostate Gland Enlargement:

  • Prostate surgery with laser (Greenlight)

  Urological Oncology:

  • Prostate cancer
  • Bladder Tumor
  • Kidney cancer
  • Testicular cancer
  • Kidney and Urinary Tract Stone Disease
  • Treatment of kidney and urinary tract stones

   

  Mide Kanserinin Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

  Sizler için hazırladığımız bilgilendirici video serimiz sayesinde doktorlarımızı tanıyın ve aklınızdaki tüm soruların cevaplarını bulun.

  İletişime Geç Tüm Videolar

  Prof. Neşet Köksal M.D.'den İkinci Tıbbi Görüş Alın

  Medicatürk focusing only on a seamless patient journey, helping patients on their travels from beginning to end.

  RANDEVU AL
  Medicaturk Healthcare Online عبر الانترنت В сети Інтернет ონლაინ რეჟიმში Pe net