fbpx

  Kemik İliği Nakli - Yetişkin

  Gelişmiş Teknolojik Donanımlı Laboratuvarlar

  Kemik İliği Nakli Kliniği bünyesindeki Aferez Ünitesi ve Kök Hücre Dondurma – İşleme Ünitesi’nde işlemler gelişmiş teknolojik cihazlarla gerçekleştirilmektedir. Akım Sitometri Laboratuvarı ve HLA Doku Grubu Laboratuvarı ile yüksek moleküler düzeyde HLA tiplendirilmesi yapılabilmektedir. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. Elde edilen veriler, hastanın doğru tanı almasından, tedaviyle ilgili yol haritası çizilmesine ve hastanın tedaviye vereceği yanıtın belirlenmesine kadar birçok noktada belirleyici olmaktadır.

  Kemik İliği Nakli Kliniği Kök Hücre Dondurma ve Kök Hücre İşleme Ünitesi’nde otomatik dondurma ünitesi, karantina ve ana tank olmak üzere nitrojen tankları bulunmaktadır. Kök hücreler bu tanklarda 20 yıl boyunca, dokularında herhangi bir kayıp olmadan saklanabilmektedir.

  Kemik İliği Nakli Polikliniği

  Tedavi için kliniğe gelen hastaların takipleri, kemik iliği nakli polikliniğinde gerçekleştirilmektedir.

  Hastaların genel fiziki değerlendirmesi; tedavi kayıtları, görüntüleme ve patoloji raporları, laboratuvar sonuçları ışığında yapılmaktadır. Gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında da nakil kararı verilmektedir.

  Polikliniğin, merkezin içinde konumlandırılmış olması, hastaların diğer hastalara temasını en aza indirgemekte ve zaman kaybı yaşanmamasını sağlamaktadır.

  Yatan Hasta Bölümü

  Nakil süreci başlayan hastaların tedavileri, uluslararası standartlara göre oluşturulmuş özel bölümde sürdürülmektedir. Enfeksiyon riskinden korunmak amacıyla, hasta odalarından koridorlara kadar tüm alanlarda hepa-filtre sistemi bulunmaktadır. Bu sayede havadaki partiküller de temizlenebilmektedir.Yeditepe Üniversitesi Laboratuvarları’nda geliştirilen, patenti alınan ve dünyada bir ilk olan özel molekül sayesinde “sıfır hastane enfeksiyonu yayılımı” hedeflenmiştir.

  Her biri tek kişilik olan odalar, hastaların konforu düşünülerek tasarlanmıştır.Odalara gerekli dezenfeksiyon sağlandıktan sonra girilebilmektedir. Hastaların, tedavi süresince kendilerini rahat, güvende hissetmeleri için gerekli altyapıya sahip manzaralı odalarda, genel psikolojilerinin de desteklenmesi amaçlanmıştır. Özel tasarım yatakların her biri, ihtiyaç halinde acil müdahale ünitesine çevrilebilmektedir.

  Hastalar, nakil öncesi ve sonrasında olmak üzere, tedavilerinin tüm aşamalarında yakın takip altında tutulmaktadır. Taburculukları sonrasında da, sosyal destek ekipleri tarafından takipleri devam etmektedir.

  Hematopoietik Kök Hücre Nedir?

  Hematopoietik kök hücre, kemik iliği, çevre kanı ve göbek kordon kanında bulunan, yaşam boyu kendi kendini yenileme ve farklı hücrelere dönüşebilme kapasitesine sahip hücrelerdir. Bu hücreler kırmızı kan hücrelerine (eritrosit), beyaz kan hücrelerine (lökosit) ve trombositlere dönüşebilen kan hücreleridir.

  • Kırmızı kan hücreleri (eritrosit) organlara oksijen taşır.
  • Beyaz kan hücreleri (lökosit) enfeksiyonla savaşmada görev alır.
  • Trombositler kanamanın kontrolünde görev alır.

  Kronik Lösemi ve Çeşitleri

  Kök Hücre Nakli Çeşitleri

  Erişkin Kemik İliği Nakli Çeşitleri Nelerdir?

  Otolog Nakil Nedir?

  Nakil için hastanın kendi kök hücreleri kullanılmaktadır. Lenfoma ve multiple miyelom tanılı hastalarda sıkça kullanılan tedavi seçeneğidir. Tedavinin hangi aşamasında hastadan kök hücre toplanacağı önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Nakile bağlı mortalite (yaşam kaybı) oranının düşük (< 3%) olması en önemli avantajıdır. Hastanın kendisinden toplanan kök hücrelerin arasına hastalıklı kök hücrelerin de karışma olasılığı bulunduğundan, nakil sonrası hastalık tekrarlayabilmektedir. Graft versus tümör riskinin azaltılması için de nakil sonrası hastalara sağlamlaştırıcı ve/veya idame tedaviler uygulanabilmektedir.

  Allojenik Nakil Nedir?

  Tipik olarak lösemi, aplastik anemi ve miyelodisplastik sendromlar gibi kemik iliği bozuklukları olan hastaları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Bu işlemde; öncelikle hastalıklı kemik iliği, hazırlama rejimi adı verilen kemoterapi ve / veya radyoterapi ile ortadan kaldırılır. Daha sonra sağlıklı bir vericinin kemik iliği, çevre kanı veya göbek kordon kanından toplanan kök hücreleri ile değiştirilir.


  Haploidentik Nakil Nedir?

  Alıcı ve verici arasında kısmi HLA (insan lökosit antijen) uyumsuzluğu olan ve 1. Derece akrabadan (kardeş, çocuk ya da anne-baba) yapılan nakile “haploidentik nakil” veya “kısmi HLA uyumsuz’’ nakil denir. Verici adayı olabilmek için en az yüzde 50 uyum yeterlidir. Bu nakil tipi ile hemen her nakil adayı hastanın potansiyel bir vericisi bulunabilmektedir.


  Sinjenik Nakil Nedir?

  Allojeneik nakil ile benzerdir. Buradaki fark, vericinin hastanın özdeş (tek yumurta) ikizi olmasıdır. Tek yumurta ikizleri aynı genlere sahip olduklarından, aynı HLA dizileri vardır. Nadir bir nakil tipidir. “graft versus host” ve “graft versus tümör” etkisi yoktur. Malign (kötü huylu) hastalıklardan çok, benign (iyi huylu) hastalıkların tedavisinde tercih edilmektedir.

  Lenfoma Tipleri ve Tedavisi

  Multipl Miyalom çıkışının teslimatı, Tanı ve Tedavisi

  Akut Lösemi Tipleri ve Tedavisi

  Erişkin Kemik İliği Nakli Nasıl Yapılır?

  Otolog nakilde hastalara, allojenik nakilde ise vericilere bazı ilaçlar (büyüme faktörleri gibi) verilir. Bu sayede kemik iliğinde bulunan kök hücreler çevre kana yönlendirilir. Takiben, çevre kana geçmiş kök hücreler özel bir cihaz aracılığı ile toplanır. Bu işleme “kök hücre aferezi” ya da “hasatı” adı verilir. Toplanan hematopoietik kök hücreler çoğunlukla bazı işlemlerden geçirildikten sonra uygun koşullarda dondurularak saklanır. Nakil günü eritilerek hastaya nakledilir. Allojenik nakilde ise, toplanan kök hücreler bazen işlemden geçirilmeden ve dondurulmadan hastaya nakledilir.

  Kök hücreler her iki koşulda da hastaya periferik kandan (damar yoluyla) nakledilir. Hematopoietik kök hücre nakli ile sağlıksız kan üreten hücreler sağlıklı olanları ile değiştirilmiş olur. Nakledilen bu hücreler de sağlıklı eritrosit, lökosit ve trombositler üretmeye başlar.

  Erişkin Kemik İliği Nakli Sonrası Hasta Nelere Dikkat Etmelidir?

  Nakil hastaları, taburculukları sırasında bir dizi eğitimden geçirilir. Yapılan nakil tipine göre ayrıntılar değişmekle birlikte, bu eğitimler sırasında; diyet, enfeksiyonlardan korunma ve gelişebilecek bazı komplikasyonlar hakkında hastalara bilgi verilir. Hastalara evde kullanmaya devam edecekleri ilaçlar anlatılır.

  Erişkin Kemik İliği Nakli Nasıl Başvurulur?

  Yurt İçinden ve Yurt Dışından Başvuran Hasta

  Nakil adayı olan hastaların ilk başvurularında,tüm tedavi kayıtlarını,laboratuvar incelemelerini,görüntüleme inceleme raporlarını, patoloji raporlarını Kemik İliği Nakli Ünitesi’ne ulaştırmaları istenmektedir. Nakil adayı olan hastaların ve verici adaylarının ayrıntılı öyküleri alınarak,fizik muayeneleri yapılmaktadır. Tetkikler sayesinde, hastalık durumu ve organ fonksiyonları analiz edilmektedir.Nakil kararı, hastane bünyesindeki Nakil Konseyi tarafından yapılan geniş kapsamlı inceleme sonucunda, kemik iliği nakli tedavisinin hastaya sağlayacağı fayda göz önüne alınıp, değerlendirilerek verilmektedir.

   

  Erişkin Kemik İliği Nakli Vaka Koordinatörü: Sinem Serin 0533 601 03 41 / 0216 578 5372

  Erişkin Hematoloji Koordinasyon Asistanı: Saadet Bozyıl 0216 578 5468

  Nöbetçi Hekim:    0216 578 5493 / 0216 578 5040

  Nöbetçi Hemşire: 0216 578 5356

   

  Erişkin Kemik İliği Nakli / Sıkça Sorulan Sorular

  Kronik Lösemi ve Çeşitleri

  Sizler için hazırladığımız bilgilendirici video serimiz sayesinde doktorlarımızı tanıyın ve aklınızdaki tüm soruların cevaplarını bulun.

  Contact Us All Videos
  Hasan Atilla Özkan, M.D.

  Prof.

  Get a Second Medical Opinion from Prof. Hasan Atilla Özkan, M.D.

  Medicatürk focusing only on a seamless patient journey, helping patients on their travels from beginning to end.

  BOOK AN APPOINTMENT
  Medicaturk Healthcare Online عبر الانترنت В сети Інтернет ონლაინ რეჟიმში Pe net